Kinderkerk

Kinderkerk echt voor jou!

kinderkerk groep 2011

Binnen onze gemeente is er voor de kinderen elke zondag tijdens de ochtenddienst kinderkerk of kindernevendienst. Maar ook als je als gast in de kerk bent, ben je van harte welkom!  De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met groep 8 van de basisschool. We willen de kinderen op hun eigen niveau een programma aanbieden om hen (beter) bekend te maken met het Woord van God en met hen bespreken wat dit voor hen betekent. 

Wat doen we?

De kinderen krijgen verhalen uit de Bijbel te horen. We knutselen en puzzelen. We zingen en bidden samen. We werken bij de kinderkerk met het materiaal van de Parel van Stichting Timotheus.  

Voor wie?

Er zijn 5 groepen verdeeld naar leeftijd:

  • Peuterclub (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar).
  • Groep 1-2 (kleuters 4-5 jaar)
  • Groep 3-4 (kinderen van 6-7 jaar)
  • Groep 5-6 (kinderen van 8-9 jaar)
  • Bijbelklas (kinderen van 10- 11 jaar, groep 7/8)


Kindernevendienst

Op de 1e zondag van de maand is er kindernevendienst. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 beginnen in de kerk. Voor de preek gaan zij naar hun lokalen voor de kindernevendienst en ze komen na de preek weer binnen. Elke maand is er één groep die de dienst met de dominee heeft voorbereid en zij zullen voorin de kerk iets laten zien of horen van wat ze  hebben gedaan tijdens de kindernevendienst. De peuters starten in hun eigen groep maar komen wel tegelijk met de andere groepen binnen.

In de diensten waarin we het heilig avondmaal vieren, hebben de kinderen van groep 5-6 geen kindernevendienst, zij zitten dan in de kerk. Ook de Bijbelklas zit in de kerk wanneer er Avondmaal gevierd wordt, bovendien draait de Bijbelklas niet mee met de kindernevendienst, de kinderen zitten dan ook in de kerk.”

Kinderkerk

De andere 3 weken van de maand is er kinderkerk. Alle kinderen zijn dan tijdens de hele dienst in hun lokalen.

Gezinsdiensten

Op startzondag, tijdens kinderkerstfeest en met Pasen en Pinksteren is er gezinsdienst. Alle kinderen zijn dan in de kerk. Deze diensten worden door de leiding van de kinderkerk samen met de dominee voorbereid.  In deze dienst is er wat meer aandacht voor de kinderen dan in de wekelijkse kerkdiensten.