Verenigingen en groepen

Samen ontdekken

De Here Jezus geeft zelf de opdracht om de bijbelse boodschap wereldwijd bekend te maken en door te geven: ’Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Matt. 28:19). Daarna begint een levenslang leerproces in discipelschap: hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Matt. 28:20). Als gelovigen hebben we toerusting nodig om te blijven geloven, om de Heer te volgen en om te leven door de Geest.

Tijdens dit levenslange leerproces in discipelschap willen we steeds meer worden wat we uit genade mogen zijn: discipelen, volgelingen van Jezus op onze weg naar de toekomst van onze Heer.

We zijn nooit uitgeleerd als het op het volgen van Jezus aankomt. We mogen steeds weer en steeds meer uit de bijbel met en van elkaar leren wat discipelschap in de praktijk betekent. In onze gemeente zijn verschillende verschillende verenigingen en groepen actief. Hieronder een overzicht.

 

Mannenvereniging Apollos

Deze vereniging, voor jong en oud, onderzoekt Gods Woord in een ontspannen sfeer. Naast bijbelstudies komen er diverse actuele onderwerpen aan de orde. 'Apollos' komt iedere 2e en 4e maandag van de maand in de kerk, ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

Leerhuis

In het Leerhuis willen we samen luisteren naar wat God ons in zijn Woord te zeggen heeft. Daarbij zoeken we eerst naar wat de schrijver (dus ook de Schrijver) bedoelde te zeggen tegen de mensen van toen, in hun tijd en situatie. Dan kunnen we op het spoor komen wat de Schrijver tegen ons wil zeggen nu en in onze tijd en situatie en wat dat concreet in ons leven betekent. In overleg kiezen we voor elk seizoen (een) bijbelgedeelte(s) ter bespreking uit.

Gespreksgroepen

De gespreksgroepen per wijk of doelgroep georganiseerd. Het doel hiervan is elkaar als broeders en zusters van de gemeente te ontmoeten in de persoonlijke sfeer. Onder het drinken van een kopje koffie of thee is er gelegenheid om ontspannen met elkaar te praten over het geloof en het christen zijn in deze tijd. Als allen met een open hart geregeld met Gods Woord bezig zijn, heeft dit als resultaat: een gezonde groei in het geloof, een vruchtbaar leven, echte liefde en vriendschap voor elkaar.