Gemeentezorg

Met elkaar voor elkaar

In de gemeente zijn we er ook voor elkaar. Vreugde en verdriet mogen met elkaar worden gedeeld. Wanneer de één pijn lijdt, lijden alle andere mee. Wanneer de één met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Wij geloven dat we in de gemeente aan elkaar gegeven zijn om elkaar

  • te helpen
  • te ondersteunen
  • te vermanen
  • te dienen
  • en te bemoedigen

in het geloof, de hoop en de liefde.

Wij geloven dat iedere gelovige kwaliteiten heeft gekregen, die niet ongebruikt mogen blijven. Het gaat om gaven van de Heilige Geest waarmee we God en onze naaste kunnen dienen.

Wil je meer lezen over wie we zijn en waar we voor staan? Lees dan ons visie- en missiedocument.

 

Onderdelen gemeentezorg

 

Binnen de gemeentezorg kennen we verschillende onderdelen. Elk onderdeel is gericht op een specifieke doelgroep. De verschillende onderdelen zijn:

1 Algemeen
De gemeentezorg bestaat uit twee taakgebieden: pastoraat en diaconaat. Bij pastoraat gaat het om de geestelijke zorg voor elkaar. Het elkaar steunen om te groeien in het christelijk geloof. Dat begint al bij de kinderkerk en de catechisaties en gaat verder in de groepen, het bezoekwerk en de kerkdiensten.

Bij diaconaat gaat het om praktische hulpverlening. Deze hulpverlening geldt voor de leden van de eigen gemeente en daarbuiten. De diaconie werkt mee aan verschillende projecten.

2 Jeugd
Het jeugdpastoraat is een groep medewerkers die jongeren bezoekt tussen 16 en 23 jaar en nog geen belijdenis hebben gedaan.

De bedoeling is om contact te houden met jongeren en alert te zijn op wat er in de doelgroep leeft. Vragen die belangrijk zijn: Wat houdt ze bezig? Wat is hun relatie met God? Wat kunnen wij als gemeente voor hen betekenen?

3 Senioren
Het Seniorenpastoraat is een aanvulling op het bestaande pastoraat. De leden van het seniorenpastoraat zorgen voor extra bezoeken aan de ouderen van onze gemeente. Eénmaal per twee maanden vergaderen de leden van het Seniorenpastoraat samen met de bejaardenouderlingen en de wijkpredikanten.